nagłówek
Kontakt

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
telefon: 61 869 1275
faks: 61 869 1684
e-mail: chirgast@am.poznan.pl

wejście do Kliniki